top of page

Od malička jsem hodně aktivní člověk. Vždy jsem měla spoustu zájmů, chodila jsem do turistického oddílu a závodně sportovala. Jsem veselá, mám ráda lidi, ráda se směju. Miluji cestování, knihy a dobré filmy. Jsem maminka dvou synů.

Vystudovala jsem ergoterapii na VOŠ v Ostravě a andragogiku na VŠ v Praze. Celý život se zabývám pohybem, léčením a vzděláváním dětí i dospělých. Pracovala jsem také jako fyzioterapeutka, kde jsem měla možnost poznat koncept manželů Bobathových, který se věnuje i handlingu neboli manipulace s miminky. Cílem handlingu je poskytnout dítěti maximum správných a různorodých informací, které příznivě ovlivní jeho další vývoj. Manipulace a dotýkání se miminka musí být klidné a plynulé, aby se dítě cítilo bezpečně a nelekalo se.

Nyní pracuji jako poradkyně rané péče, kde pomáhám v rodinách, které mají dítě s kombinovaným postižením do 7 let. V těchto rodinách se zaměřujeme na celkovou podporu rodiny, pomáháme jim v nelehké životní situaci a podporujeme správný psychomotorický vývoj dítěte.

 

Také jsem lektorkou aktivit s prvky senzorické integrace u zdravých i postižených dětí, což jsou motorické aktivity, které pomáhají zlepšovat senzorické vnímání (hypersenzitivitu nebo hyposenzitivitu). 

 

Práce, kterou dělám, je krásná, má úžasné výsledky, dokáže pomoci těm nejmenším, ale i větším dětem a může pozitivně ovlivnit jejich další vývoj. 

bottom of page