top of page

Ač jsem si jako malá myslela, že budu tanečnicí nebo herečkou, celý život se zabývám výchovou a vzděláváním dětí v oblasti tance, sportu a všeobecného vzdělávání.

Práce s dětmi mě provází od 17 let, kdy jsem se poprvé stala lektorkou tanečních kurzů dětí.

Po vystudování učitelství pro 1. stupeň základní školy na MU v Brně jsem postupně pracovala

jako učitelka na základní škole, trenérka sportovního aerobiku, ředitelka Montessori mateřské a základní školy, na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jako lektorka didaktiky tělesné výchovy a psychomotoriky studentek učitelství pro mateřské školy a od roku 2010 jsem také lektorkou kurzů Play Wisely.

V průběhu let mi začalo dávat největší smysl věnovat se nejmenším dětem a jejich rodičům. Právě zde totiž všechno začíná.

Přeji si, aby v našich kurzech rodiče získali porozumění a vhled do dětské mysli i duše.

Věřím, že u nás najdou také inspiraci, jak mohou děti motivovat ke zdravému pohybu.

Společně s rodiči tak připravíme podnětné hravé prostředí, kde si děti začnou stavět pevné základy svého života.

bottom of page