top of page

Čas

9:00

9:20

Úterý

Středa

Maxmilián Senft 7.21 Tereza Minářová 7.21

lektorka Zuzka P.

Veronika Talašová 3.20  

AJ lektorka Zuzka W.

Čtvrtek

9:45

10:05

10:30

10:50

11:15

11:35

bottom of page